Rabobank

Westelijke Mijnstreek

Inschrijven Rabobank Clubkas Campagne 2017


In het werkgebied van Rabobank Westelijke Mijnstreek bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Rabobank Westelijke Mijnstreek draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Jaarlijks stellen wij via de Rabobank Clubkas Campagne een deel van onze winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale verenigingen en stichtingen.

Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen meedoen.

De Rabobank Clubkas Campagne gaat van start!
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek hun stem uitbrengen op de vereniging(en) en/of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Onze leden beslissen van woensdag 10 mei tot en met dinsdag 23 mei hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om uw doelen te bereiken!

Promotiewedstrijd
Dit jaar stellen we maar liefst € 235.000,- euro beschikbaar én ontvangt de vereniging/stichting die op de meest leuke, creatieve, bijzondere of opvallende manier campagne voert en stemmen binnensleept, een extra geldbedrag. Breng uw leden dus op de hoogte van deze nieuwe editie om kans te maken op een financiële bijdrage vanuit de bank in 2017. Lees hier meer over de promotiewedstrijd! Er is ook promotiemateriaal beschikbaar, via www.mijnbankenik.nl/westelijkemijnstreek/promotiemateriaal kunt u een advertentie, poster en banner downloaden.

Schrijf uw club nu in!
De inschrijving is geopend tot en met zondag 30 april 2017. Hebben wij na die datum uw inschrijving niet ontvangen, dan doet uw club in 2017 helaas niet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Het opgeven van een bestedingsdoel is verplicht. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten voor een breder publiek, de aanschaf van (sport- of muziek)materialen of nieuwe tenues of het opknappen van kantine of repetitieruimte. Houd er met het opgeven van het bestedingsdoel en uw eigen begrotingen rekening mee dat het verdelen van het geld plaatsvindt in juni. We adviseren u daarom geen bestedingsdoel te kiezen dat zal plaatsvinden vóór die tijd.

Vragen?
Heeft u vragen? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.
• Algemeen
• Lidmaatschap
• Voorwaarden
• Stemmen
• Na het stemmen

Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Neem dan contact op met de afdeling Bedrijven via e-mail bedrijven.wm@rabobank.nl of telefoon +31 (0)46 442 9 410.

Schrijf uw vereniging of stichting nu in via de onderstaande link.

Ga verder