Rabobank

React online

Mijnbankenik.nl is een handelsmerk van React online b.v. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 17122659.

React online b.v. 
Jan Tooropstraat 3
5753DK Deurne
www.reactonline.nl

Alle rechten voorbehouden

Geen enkele tekstuele, grafische, conceptuele en/of geluidsdragende informatie van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnbankenik.nl.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mijnbankenik.nl kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Mijnbankenik.nl en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Mijnbankenik.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Mijnbankenik.nl zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Mijnbankenik.nl.