Rabobank

Amersfoort Eemland

Inschrijfmodule Rabobank Clubkas Campagne

In het werkgebied van Rabobank Amersfoort Eemland bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is één van de manieren om onze betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom starten wij in 2017 met de Rabobank Clubkas Campagne.

Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen meedoen.

Start van de Rabobank Clubkas Campagne
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Amersfoort Eemland hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar hebben we € 50.000,- te verdelen, dus doe mee.

Schrijf jouw club nu in!
Onze leden beslissen van dinsdag 26 september tot en met dinsdag 17 oktober hoe het totale budget wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het genereren van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen!

Vragen?
Heb je vragen? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.
• Algemeen
• Lidmaatschap
• Voorwaarden
• Stemmen
• Na het stemmen

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie.amersfoorteemland@rabobank.nl.

De inschrijving is geopend tot en met 12 september 2017.

Schrijf jouw vereniging of stichting nu in via de onderstaande link.

Ga verder